top of page

Medlemskap 2022

Gäller from 1a maj 2021 tom 31 december 2022

Senior* aktiv 150kr 

Senior** passiv 100kr

Junior (0-17år) 100kr

*från det året man fyller 18år

**Som passiv medlem betalar man full avgift för spel samt kan ej deltaga i klubbens aktiviteter. 

Årsabonemang grusbanan

Senior 150kr

Junior 100kr

 

Gäller hela säsongen och ger obegränsad tillgång till grusbanan.  OBS! Man behöver boka bana i bokningssystemet trots abonemang.

För att bli medlem i tennisklubben skicka ett mail via kontakt här på hemsidan och uppge namn, födelseår, adress, vilken form av medlemskap ni önskar och kontaktuppgifter där vi lättast kan nå er.

Betalning sker via plusgiro 53 46 05 -1 märk betalningen med ert namn. Är ni flera i samma familj som betalar tillsammans märk betalningen med en vuxen i familjen.

bottom of page