top of page

Medlemskap 2024

I medlemsskapen senior och junior är det gratis att boka grusbanan. Vi har alltså inte längre abonnemang på grusbanan. Gäster betalar likt tidigare avgift för att spela.

Medlemskap 2024

Senior* 300kr 

Junior (0-17år) 150kr

Stödmedlem** 100kr

*från det året man fyller 18år

**Som stödmedlem betalar man full avgift för spel samt kan ej deltaga i klubbens aktiviteter. 

För att bli medlem i tennisklubben skicka ett mail via kontakt här på hemsidan och uppge namn, födelseår, adress, vilken form av medlemskap ni önskar och kontaktuppgifter där vi lättast kan nå er.

Betalning sker via plusgiro 53 46 05 -1 märk betalningen med ert namn. Är ni flera i samma familj som betalar tillsammans märk betalningen med en vuxen i familjen.

bottom of page