Årsmöte

Årsmötet 2022 hölls den 14e maj i Vombs kaffestuga, närvarande var styrelsen och sex medlemmar.